Stream/Download “Vinyl Days” https://logic.lnk.to/VinylDays

Shop: https://vinyldaysshop.com

Follow Logic:
https://www.tiktok.com/@logic
https://www.instagram.com/logic/

https://www.facebook.com/logic/

#Logic #VinylDays

http://vevo.ly/q6lRfY

Source: https://www.youtube.com/watch?v=iguY_IlVDVM

Logic – NeedleDrop (Audio)

Source: https://www.youtube.com/watch?v=iguY_IlVDVM